Emerytura

I filar to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W to miejsce trafia większość składki, odprowadzanej z pensji co miesiąc. Każda ubezpieczona osoba w ZUS ma indywidualne konto, na które przelewane są jego składaki. Ta część składek nie jest w żaden sposób inwestowana ani nie podlega dziedziczeniu. Wysokość miesięcznej emerytury z ZUSu zostanie obliczana jest poprzez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od chwili przejścia na emeryturę.
 
II filar emerytury to Otwarte Fundusze Emerytalne. Każda osoba podejmująca pierwszą pracę i urodziła się po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Pieniądze do OFE są przekazywane przez ZUS. Wysokość składki wynosi 7,3% wysokości wynagrodzenia brutto. Kapitał gromadzony na indywidualnym koncie OFE inwestowany jest w różne instrumenty rynku finansowego. Kapitał jest pomnażany przez specjalistów zgodnie z zasadami narzuconymi przez prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego kapitału.
 
III filar emerytury jest z założenia reformy dobrowolny. Jest to dodatkowe zabezpieczenie po przejściu na emeryturę oraz zapewnienie wyższej kwoty emerytury. Formą dobrowolnego zabezpieczenia na życie po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, czy też pracowniczy program emerytalny.