Czy warto zmienić oprocentowanie zmienne na stałe?

stałe oprocentowanie kredytu

Stałe oprocentowanie kredytu. Czy warto?

Znaczne podwyżki stóp procentowych powodują, że osoby, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe z oprocentowaniem zmiennym – zależnym od stawki WIBOR – dziś mocno odczuwają zwyżkę miesięcznych rat. W niektórych przypadkach wartość comiesięcznego zobowiązania w ciągu kilku miesięcy mogła podskoczyć nawet o 60 procent. Nic dziwnego, że coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które pozwolą na przynajmniej czasowe ograniczenie wzrostu rat kredytów. Takim rozwiązaniem może być stałe oprocentowanie kredytu, którym zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Na czym polega stałe oprocentowanie kredytu?

Tak, jak zmienne oprocentowanie kredytów uzależnione jest od okresowych decyzji Rady Polityki Pieniężnej, polegających na podwyżce lub obniżce stóp procentowych, tak oprocentowanie stałe nie jest zależne od żadnych czynników zewnętrznych (ani wewnętrznych). Dzięki zastosowaniu stałej stopy procentowej w przypadku kredytów lub pożyczek kredytobiorca ma pewność, że jego miesięczna rata, a tym samym sumaryczny koszt kredytu, nie ulegnie zmianie przez okres objęty oprocentowaniem stałym. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stałe oprocentowanie kredytu może być jedynie okresowe i wynosić np. 5 lat. Ten czas najczęściej stosowany jest w przypadku kredytów mieszkaniowych, a konieczność wprowadzenia stałego oprocentowania popularnych “hipotek” narzuciła na banki Komisja Nadzoru Finansowego, o czym za chwilę.

Kredyt mieszkaniowy ze stałym oprocentowaniem

Jak wspomnieliśmy powyżej, konieczność wprowadzenia ofert kredytów hipotecznych ze stałą stopą narzuciła na banki komercyjne Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z wydaną w 2017 roku Rekomendacją S, banki i SKOK-i mają obowiązek posiadania ofert kredytów mieszkaniowych adresowanych do konsumentów (osób fizycznych), co miało umożliwić Polakom dokonanie wyboru, czy chcą ponosić ryzyko wahań wskaźnika WIBOR, czy też wolą płacić nieco więcej, ale mieć pewność stałej wysokości miesięcznej raty.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że po dekadzie historycznie niskich stóp procentowych, które w ostatnich latach spadły praktycznie do zera, wskaźnik WIBOR także notowany był na wyjątkowo “niekorzystnym” dla banków poziomie. Pieniądze pożyczane były na znikomy procent, przez co instytucje finansowe nie zarabiały zbyt wiele – w zamian szybowały zaś koszty dodatkowe, jak np. prowizja za udzielenie kredytu.

Okresowo stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego

To, że KNF w swej rekomendacji poniekąd przymusił banki do wprowadzenia ofert kredytów mieszkaniowych ze stałą stopą, nie oznacza, że nagle w instytucjach zaroiło się od tego typu produktów. Zgodnie z danymi, na które powołuje się wielu ekonomistów i analityków rynku kredytów w Polsce, około 98 procent wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielanych było do niedawna z oprocentowaniem zmiennym. Wynikało to zarówno ze wspomnianych wcześniej historycznie niskich stóp procentowych, ale także słabej lub w zasadzie żadnej kampanii promocyjnej kredytów z oprocentowaniem stałym. Banki świadome tego, że oprocentowanie w końcu wzrośnie, nie kwapiły się, aby sprzedawać kredyty ze stałą stopą, a sami klienci zaciągający nowe zobowiązania, wydawali się nie dostrzegać ryzyka tak niskich stóp procentowych, co dziś dla wielu z nich jest mocno dotkliwe w skutkach.

Gdy KNF “zarekomendował” bankom wprowadzenie ofert kredytów ze stałą stopą pozostawił instytucjom pewnego rodzaju furtkę, która spowodowała, że instytucje owszem przygotowały nowe oferty kredytów mieszkaniowych, jednak większość z nich zawiera wyłącznie okresowo stałe oprocentowanie, które zwykle wynosi pięć, czasem siedem lat. Okresowo stałe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w czasach, gdy Narodowy Bank Polski jest w cyklu podwyżek stóp procentowych wydaje się być dobrym rozwiązaniem, jednak nie zawsze pozwoli na realne oszczędności i nie koniecznie będzie korzystne dla kredytobiorców. Zwłaszcza tych, którzy chcą przejść na stałą stopę, gdy WIBOR wynosi już ponad 5 procent.

Czy warto zmienić oprocentowanie zmienne na stałe?

Gdy stopy procentowe zaczęły rosnąć, tysiące kredytobiorców zaczęło zadawać sobie pytanie, czy warto zmienić oprocentowanie kredytu mieszkaniowego na stałe. I tak jak przy pierwszych podwyżkach stóp procentowych wysokość oprocentowania stałego wynosiła średnio 4-5 procent, tak dziś, gdy WIBOR wynosi już przeszło 5 proc., oferty oprocentowania stałego podskoczyły niemal dwukrotnie.

Czy warto zmienić oprocentowanie zmienne na stałe? Ekspert kredytowy Kraków.

Oznacza to, że jeśli dziś kredytobiorca chciałby przejść na oprocentowanie stałe, musiałby liczyć się z tym, że przez kilka kolejnych lat wysokość oprocentowania kredytu będzie wynosiła nawet 10 procent. Odpowiedź zatem na pytanie, czy warto zmienić oprocentowanie kredytu na stałe, jest niezwykle trudna, ponieważ zależy to wyłącznie od wysokości stóp procentowych w przyszłości (np. do 5 lat). Jeśli Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych do poziomu, który wywinduje WIBOR do pułapu wyższego niż aktualne oferty stałego oprocentowania, zmiana na stałą stopę będzie nieopłacalna. Jeśli zaś stopy procentowe wystrzelą powyżej oczekiwań rynku, stałe oprocentowanie kredytu pomoże uchronić nieco domowy budżet. Warto w tym miejscu podkreślić, że doświadczony ekspert kredytowy na bieżąco monitoruje zarówno wysokość wskaźnika WIBOR, jak i oferty banków, ale także notowania kontraktów na wysokość stóp procentowych w przyszłości, co może pomóc w podjęciu korzystnej decyzji.

Zdjęcia: Rido via Canva.