Czym jest ubezpieczenie pomostowe i czy można go uniknąć?

Czym jest ubezpieczenie pomostowe

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to jedno z rodzajów zabezpieczeń banków udzielających kredytów hipotecznych. Dzięki niemu instytucje finansowe zyskują pewność, że nie stracą poniesionych nakładów jeszcze przed ustanowieniem hipoteki na finansowanej nieruchomości. Polisa ta jest jednak sporym kosztem dla kredytobiorców, co znacznie obciąża ich domowy budżet. Czym ubezpieczenie pomostowe jest wymagane? Ile wynosi miesięczna składka i jak długo się je opłaca? Czy banki wymagają także innych ubezpieczeń przy kredytach mieszkaniowych? Odpowiedzi znajdziesz w dzisiejszym wpisie ekspertów kredytowych z Krakowa.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredytach mieszkaniowych

Przed omówieniem samego ubezpieczenia pomostowego warto poświęcić trochę czasu na wypunktowanie popularnych i często stosowanych w przypadku kredytów mieszkaniowych ubezpieczeń. Niektóre z nich są wymagane, inne tylko opcjonalne, jednak mogące mieć spory wpływ na wysokość pozostałych kosztów kredytu, jak np. prowizja czy marża banku.

Od tego, na które z nich zdecyduje się kredytobiorca, zależy także to, czy poradzi sobie ze spłatą kredytu wskutek zdarzeń losowych lub np. utraty pracy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jednym z wymaganych przez banki, a także samą Komisję Nadzoru Finansowego ubezpieczeń, z którymi można się spotkać w przypadku kredytów mieszkaniowych, jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Co do zasady obowiązuje ono jednak wyłącznie wtedy, gdy wysokość wpłaty własnej dokonywanej przez kredytobiorcę jest niższa, niż 20 procent wartości nieruchomości, stanowiącej przedmiot finansowania. Każda wpłata poniżej 20 proc., będzie wymagała wykupienia dodatkowej polisy. Jej koszt uzależniony jest naturalnie od wartości mieszkania lub domu, którym jest zainteresowany kredytobiorca.

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy

Ubezpieczenie na życie jest dość często “proponowane” kredytobiorcom, jednak nie jest jednocześnie polisą wymaganą. Większość banków oczekuje jednak jej wykupienia, co może zmniejszyć jednocześnie wysokość prowizji lub marży banku. Ubezpieczenie na życie zabezpiecza nie tylko instytucję finansową, ale także rodzinę kredytobiorcy, jeśli ten w czasie spłaty kredytu umrze. To ubezpieczyciel weźmie na siebie ciężar spłaty pozostałych rat kredytu mieszkaniowego, dzięki czemu spadkobiercy zmarłego nie będą obciążeni koniecznością zaspokojenia banku.

Ubezpieczenie od utraty pracy i niezdolności do wykonywania pracy

Popularnym ubezpieczeniem, z którym spotkać można się nie tylko w przypadku kredytów mieszkaniowych, ale także innych rodzajów pożyczek bankowych, jest ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania. Jeśli kredytobiorca w czasie spłaty kredytu straci źródło dochodów lub np. uleganie wypadkowi, przez jakiś czas to ubezpieczyciel będzie regulował raty kredytu mieszkaniowego. Wykupienie tej polisy także może skutkować obniżeniem innych kosztów kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zwykle wymaganym przez banki ubezpieczeniem jest polisa na finansowaną nieruchomość. Chodzi tu jednak o zabezpieczenie nie tylko banku, ale także kredytobiorcy, np. w przypadku pożaru lub zalania mieszkania bądź domu. Gdy nieruchomość utraci wartość lub ulegnie całkowitemu zniszczeniu, ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie. Wysokość składki obliczana jest indywidualnie, a na jej koszt wpływ ma przede wszystkim wartość nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe

W tym miejscu w końcu przechodzimy do tytułowego ubezpieczenia pomostowego, które niestety jest ubezpieczeniem wymaganym. Stosuje się je jednak wyłącznie na pewien okres, a dokładniej czas od wypłaty części lub całości środków pochodzących z kredytu do dnia dokonania wpisu o hipotece w księdze wieczystej. Po co? Aby chronić interesy banków. 

ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie pomostowe ma na celu wyłącznie ochronę interesów banku. Ekspert kredytowy Kraków.

Ubezpieczenie pomostowe nie daje bowiem żadnego zabezpieczenia kredytobiorcy. Jest dla niego wyłącznie kosztem i to nie małym, co czym za chwilę.

Zauważmy w tym miejscu, że z uwagi na ogromny popyt na nieruchomości w ostatnich latach, a także znacznie wyższe zainteresowanie kredytami hipotecznymi spowodowało znaczące wydłużenie czasu, w którym w księdze wieczystej dokonywany jest wpis stanowiący o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. W dużych miastach na czynność tę trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie banki nie mają żadnego zabezpieczenia, co znacznie zwiększa ryzyko zarówno danej instytucji, jak i całego systemu finansowego, który opiera się przecież na zaufaniu i minimalizowaniu ryzyka.

Ustanowienie hipoteki daje bankowi swoistą gwarancję, że nie straci swoich środków np. w sytuacji, gdy kredytobiorca popadnie w problemy finansowe lub nawet umrze.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Wysokość ubezpieczenia pomostowego zależna jest od kilku czynników, jednak większość banków liczy od 0,1 do 0,7 proc. wysokości kredytu. Ministerstwo Sprawiedliwości podało ostatnio, że średnia wysokość miesięcznej składki to już około 370 zł, co jest sporym kosztem dla wielu kredytobiorców. Warto podkreślić, że mowa tu o medianie. Niektóre osoby mogą płacić nawet dwu lub trzykrotność tej kwoty.

Do kiedy opłaca się ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe opłacane jest od dnia uruchomienia kredytu wyłącznie do dnia, w którym sąd rejonowy dokona wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Banki nie mają prawa żądać kolejnych składek, a jeśli powstała nadpłata, obowiązkowo muszą zwrócić ją kredytobiorcy.
Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów kredytu mieszkaniowego, warto skontaktować się z doświadczonym ekspertem kredytowym, który porówna oferty różnych instytucji i pomoże dobrać najkorzystniejszą z nich.

Zdjęcia: superohmo/canva.