Kredyt na budowę domu a kredyt na zakup mieszkania

Kredyt na budowę domu a kredyt na zakup mieszkania

Kredyt na budowę domu a kredyt na zakup mieszkania

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że kredyt hipoteczny to standardowy produkt bankowy, który ma sfinansować wybrany przez nas rodzaj nieruchomości, która stanie się jego zabezpieczeniem do momentu całkowitej spłaty. Istnieje jednak duża różnica pomiędzy kredytem hipotecznym na zakup mieszkania, a kredytem na budowę domu. Podstawowa różnica wynika z faktu, że aby starać się o kredyt hipoteczny na budowę trzeba posiadać działkę. Bez własnego gruntu żaden bank nie zdecyduje się na sfinansowanie budowy domu. Działka najczęściej będzie traktowana jako wkład własny właściciela, zwiększy wartość zabezpieczenia kredytu i umożliwi łatwiejsze uzyskanie odpowiedniej kwoty.

Działka musi też spełniać określone warunki. Musi mieć wydaną decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie. Bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego będzie wymagać także pozwolenia na budowę, aby je uzyskać trzeba mieć zgody na wykonanie przyłączy. Niezbędne okaże się również posiadanie projektu domu i kosztorysu. Kwota kredytu hipotecznego jaką można uzyskać na budowę domu też jest trudniejsza do oszacowania ponieważ ciężko z góry ocenić jaki będzie koszt całkowity inwestycji. Banki najczęściej obliczą kwotę kredytu analizują projekt i przygotowany przez kredytobiorcę kosztorys, a następnie porównują ją z uśrednionymi wskaźnikami kosztów wybudowania m2 mieszkania.

Kredyt na budowę domu a kredyt na zakup mieszkania
Kredyt na budowę domu a kredyt na zakup mieszkania

W przypadku kredytu hipotecznego na zakup mieszkania sprawa jest dużo prostsza. Wysokość kredytu mieszkaniowego zależy głównie od tego jaką zdolność posiada kredytobiorca i jakim wkładem własnym dysponuje. Dokumentem wymaganym przez bank przed udzieleniem kredytu będzie najczęściej umowa przedwstępna zawarta ze sprzedającym mieszkanie, zawierająca szczegółowe informację dotyczące danego mieszkania i jego cenę.

Wyplata kredytu na budowę domu różni się również od kredytu na zakup mieszkania. Najczęściej kredyt mieszkaniowy wypłacany jest jednorazowo, a kredyt na budowę w transzach zależnych od postępu inwestycji. Różnica występuje również w wysokości spłacanych rat. Przy kredycie na mieszkanie kredytobiorca od samego początku spłaca całą ratę kapitałowo-odsetkową zgodną z harmonogramem kredytu, a przy kredycie na budowę, bank udziela karencji w spłacie kapitału aż do momentu ukończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu. Kredytobiorca przez ten czas spłaca tylko cześć odsetkową raty zależną od wysokości wypłaconych transz kredytu hipotecznego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Krakowie

Telefon: +48 533 88 78 78