6 grudnia 2019
Mieszkanie Plus Kraków

Mieszkanie Plus Kraków woj. małopolskie 2020 – wnioski, perspektywy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa twierdzi, że do wskaźników mieszkaniowych zgodnej ze średnią europejską brakuje nam blisko 2,8 mln mieszkań. Problemem […]