I filar to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W to miejsce trafia większość składki, odprowadzanej z pensji co miesiąc. Każda ubezpieczona osoba w ZUS ma indywidualne konto, na które przelewane są jego składaki. Ta część składek nie jest w żaden sposób inwestowana ani nie podlega dziedziczeniu. Wysokość miesięcznej emerytury z ZUSu zostanie obliczana jest poprzez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od chwili przejścia na emeryturę.

emerytura-krakow

II filar emerytury to Otwarte Fundusze Emerytalne. Każda osoba podejmująca pierwszą pracę i urodziła się po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Pieniądze do OFE są przekazywane przez ZUS. Wysokość składki wynosi 7,3% wysokości wynagrodzenia brutto. Kapitał gromadzony na indywidualnym koncie OFE inwestowany jest w różne instrumenty rynku finansowego. Kapitał jest pomnażany przez specjalistów zgodnie z zasadami narzuconymi przez prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego kapitału.

III filar emerytury jest z założenia reformy dobrowolny. Jest to dodatkowe zabezpieczenie po przejściu na emeryturę oraz zapewnienie wyższej kwoty emerytury. Formą dobrowolnego zabezpieczenia na życie po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie  na życie z funduszem inwestycyjnym, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, czy też pracowniczy program emerytalny.

Zapraszamy do kontaktu, działamy na terenie całej Polski: +48 533 88 78 78