Ubezpieczenia są bardzo istotnym elementem zarządzania finansami w gospodarstwach domowych oraz całej gospodarce. Ubezpieczenia życiowe przyczyniają się do powiększenia naszych oszczędności długookresowych.

Cel takich oszczędności może być różnoraki. Do najistotniejszych należą potrzeby edukacyjne dzieci oraz zabezpieczenie na starość. Znaczenie ubezpieczeń rośnie wraz ze zmniejszaniem zakresu oraz poziomu świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego i systemu ochrony zdrowia.

Ubezpieczenia są też makroekonomicznym "stabilizatorem gospodarczym". Łagodzą one szoki związane z występowaniem ryzyka, jak również przyczyniają się do wzrostu Produktu Krajowego Brutto.

Ubezpieczenia-krakow
Zapraszamy do kontaktu, działamy na terenie całej Polski: +48 533 88 78 78