LOKATY STRUKTURYZOWANE są instrumentem finansowym, na który składają się co najmniej dwa instrumenty. Większość kapitału jest lokowana bezpiecznie, a mniejsza zaś inwestowana  w produkty większego ryzyka.

  • ochrona inwestowanego kapitału,
  • są dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
  • klient nie ponosi kosztów za przytąpienie oraz zarządzanie,
  • gwarancja zainwestowanej kwoty,
  • określony czas trwania inwestycji.
Lokaty-strukturyzowane
Zapraszamy do kontaktu, działamy na terenie całej Polski: +48 533 88 78 78