Jak okres kredytowania wpływa na stabilność spłacania kredytu?
Kredyt hipoteczny – czy teraz jest dobra okazja do zaciągnięcia?
2 sierpnia 2021
Unihut - sprawdzony wachlarz usług w wielu branżach
Unihut S.A. – sprawdzony partner w biznesie
10 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Rzeczywista zdolność kredytowa, dowiedz się czym jest i czym różni się zwykła zdolność kredytowa od tej rzeczywistej!

Czym różni się zdolność kredytowa od rzeczywistej zdolności kredytowej

Czym różni się zdolność kredytowa od rzeczywistej zdolności kredytowej

Rzeczywista zdolność kredytowa jest jednym z mniej znanych pojęć gdyż jest „nieobowiązkowym” elementem brania nowych kredytów i pożyczek. Zdecydowana większość osób biorąca takie zobowiązania nie zwraca na nią uwagi opierając się jedynie na zwykłej zdolności kredytowej czyli propozycji banku odnośnie wysokości kredytu. Jest to dość niebezpieczne rozwiązanie, gdyż to my samodzielnie przede wszystkim powinniśmy oszacować jaką realną zdolność kredytową posiadamy. W tym tekście prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje o rzeczywistej zdolności kredytowej i podpowiadamy jak ją obliczyć.

Czym jest rzeczywista zdolność kredytowa

Rzeczywista zdolność kredytowa to realna nasza zdolność do spłacenia nowego kredytu jaką posiadamy. Jest ona obliczana przede wszystkim w odniesieniu do naszej osoby i realnej sytuacji w jakiej się znajdujemy. Najprościej ujmując jest to możliwość spłaty nowego zobowiązania które zaciągamy i suma jaką miesięcznie maksymalnie będziemy mogli przeznaczać na spłatę nowego kredytu czy pożyczki. Rzeczywistą zdolność kredytową jako kredytobiorcy musimy określić i wyliczyć samodzielnie. Składa się ona ze wszystkich możliwych czynników niewyznaczonych przez prawo czy procedury bankowe i znacznie dokładniej określa naszą zdolność do spłaty nowego zobowiązania.

Czym jest rzeczywista zdolność kredytowa
Czym jest rzeczywista zdolność kredytowa

Celem rzeczywistej zdolności kredytowej jest oszacowanie realnych możliwości finansowych kredytobiorcy i pomoc w podjęciu decyzji odnośnie sumy kredytu, jaki bierze w banku lub pożyczki w firmie pozabankowej. Realna zdolność kredytowa nie jest honorowana i uznawana przez banki, ale rzeczywiste oszacowanie zdolności kredytowej potencjalnego klienta powinno być podstawą określania sumy kredytu jaki bierze.

Czym różni się zdolność kredytowa od rzeczywistej zdolności kredytowej

Realna zdolność kredytowa nieco różni się od zdolności kredytowej wyliczanej przez bank podczas wnioskowania o kredyt. Mówiąc o zwykłej zdolności kredytowej, mówimy o szacowaniu ryzyka przez bank i określeniu przez bank sumy, jaką może nam pożyczyć jako kredytobiorcom. W tym przypadku przede wszystkim banki ochraniają swój interes, szacując ryzyko związane ze spłatą zobowiązania przez klientów. Taka zdolność kredytowa nie bierze pod uwagę wielu czynników związanych z indywidualną i prywatną sytuacją klienta. Często podstawowa bankowa zdolność kredytowa, która decyduje o wysokości propozycji kredytu jest zbyt wysoka lub zbyt niska wobec naszej realnej sytuacji. Rzeczywista zdolność kredytowa bierze zatem pod uwagę wszystkie rzeczywiste elementy wpływające na naszą kondycję finansową, a nie jedynie takie określone przez bank. Wyliczając bankową zdolność kredytową i rzeczywistą zdolność kredytową możemy otrzymać dwie zupełnie różne sumy.

Banki wyliczając podstawową zdolność kredytową i oferując nam konkretną sumę kredytu, jaki możemy wziąć bierze pod uwagę czynniki możliwe do oficjalnego potwierdzenia. W rzeczywistości — jak często wiemy istnieje wiele elementów życia i czynników, które dość trudno potwierdzić oficjalnie w banku takich jak np. dodatkowe stałe źródło dochodu, poziom dyscypliny finansowej, poziom życia kredytobiorcy, wsparcie rodziny kredytobiorcy, czy asekuracja poprzez posiadanie wielu wartościowych rzeczy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie obliczymy Twoją zdolność kredytową!

Telefon: +48 533 88 78 78

Czym różni się zdolność kredytowa od rzeczywistej zdolności kredytowej
Czym różni się zdolność kredytowa od rzeczywistej zdolności kredytowej

Wyliczanie podstawowej zdolności kredytowej przez bank ma zatem charakter bardziej ogólny i może rozmijać się z rzeczywistością. Realna zdolność kredytowa jest jednak dokładniejszym określeniem naszych możliwości kredytowych w danym momencie i pomimo tego iż nie jest brana pod uwagę oficjalnie przez bank, to my jako kredytobiorcy powinniśmy wspierać się o nią i właśnie na jej podstawie podejmować decyzję o wzięciu nowego kredytu.

Dlaczego warto mieć to na uwadze

Realna zdolność kredytowa przede wszystkim dużo dokładniej pozwalam szacować, jakie możliwości finansowe i kredytowe posiadamy. To właśnie ona lepiej chroni nasze interesy aniżeli określana przez bank podstawowa zdolność kredytowa. Jej wyliczenie jest niezwykle proste i nie wymaga posiadania skomplikowanej wiedzy, a jedynie poświęcenia w pewnej ilości czasu. Możemy zatem zrobić to bardzo szybko, a także samodzielnie. To właśnie od realnej zdolności kredytowej będzie zależało, czy damy radę spłacać kredyt. Bardzo często szacunki banku są niedokładne, a przez to przeszacowane i w konsekwencji wpędzają klientów w zbyt wymagające i wysokie kredyty.

Jak obliczyć realną zdolność kredytową

Obliczanie rzeczywistej zdolności kredytowej jest bardzo prostym zadaniem i wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zalety realnej zdolności kredytowej, powinniśmy skrupulatnie i ją wyliczyć i dokładnie wiedzieć, jakie są rzeczywiście nasze możliwości kredytowe. Przede wszystkim powinniśmy spisać wszystkie wydatki które miesięczne ponosimy i jakie możemy ponosić miesięcznie w trakcie trwania kredytu. Im dokładniej je określimy, tym lepiej oszacujemy naszą realną zdolność kredytową. Następnie powinniśmy określić wszystkie przychody, jakie uzyskujemy i jakie będziemy uzyskiwać w trakcie trwania kredytu.

Szacując wydatki i przychody, które będziemy uzyskiwali, należy wziąć wszystkie możliwe elementy pod uwagę – nawet takie, których pod uwagę nie bierze bank. Może to być planowana sprzedaż cennej ruchomości, poziom planowanych wydatków związanych z trybem naszego życia, planowane cykliczne wydatki, nieformalne wsparcie finansowe z pewnego źródła takiego jak np. otrzymywanie pieniędzy od rodziców czy planowane obniżenie dochodów związanych np. ze zmianą pracy. Uwagę przy szacowaniu realnej zdolności kredytowej należy również zwrócić na podstawowe elementy naszego życia finansowego takie jak uzyskiwanie pensji, wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy opłacanie rachunków.

Gdy dokładnie określimy, jakie dochody i wydatki będziemy mieli podczas trwania okresu kredytu, będziemy mogli oszacować wolną sumę w budżecie domowym, jaką będziemy mogli wydawać na raty nowego kredytu. Kształtowanie realnej zdolności kredytowej bierze zatem pod uwagę dużo większą ilość czynników aniżeli zdolność kredytowa określana przez bank.

Znając wolną sumę, którą możemy przeznaczyć na spłatę nowego kredytu, powinniśmy wykorzystywać jedynie jej części tak, aby pozostawał nam pewien margines bezpieczeństwa. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie 50% realnych zdolności kredytowej tak, aby w razie nieprzewidzianych wydatków móc nadal regulować nowy kredyt. Nieprzewidziane zobowiązania z pewnością pojawią się w trakcie trwania kredytu dlatego nie warto wykorzystywać dokładnie całej realnej zdolności kredytowej jaką posiadamy.